Relieff av seilbåt, Granada 32, m/3 lyskopper.
Størrelsen er på ca. 70 X 70 cm.