Samme adresse som bildet foran, men navnene på de som bor i huset, sølvlakkert!
Fra Kongsberg