Relieff av et seilskip.
Mål ca 40 høyde og 45 cm. bredde