Bildet viser hvordan de små lysene er plassert rundt "ekvator".