Vivestad kirke i Re kommune:
Ombygging av kirkelysglobe fra 24 små lys til 24 store lys. Levert 07.03.2013