Bildet viser begge lysglobene til Rønningen Folkehøyskole i Oslo.