Globen til Sunnaas sykehus, med avtakbare kristne symboler.