Ramnes kirke! Lysgloben har jeg utvidet med 12 lys, og lysboksen har jeg laget med for i tilnærmet stil som globen.