Alterlysestaker til Sunnaas sykehus, levert april 2016