"Kildeprisen" er plassert på en plate av Larvikitt og er i størrelse med en litt stor håndball.