Hans Trygve Kristiansen ble årets brander, 14.11.2009