Presten med kone i Nanset Kirke
har fått hedersprisen 2007!!