Relieff laget som et bilde, med mulighet til å settes opp på et bord, med en lyskopp bak!