Ikke så lett å se, men det henger fakler på hver stolpe ;o)