Opphenget er bøyet til, og så er lysskipet ferdig til å bli sprøytemalt.
Som du ser er det mye jobb, og alt er håndarbeide.