Med en enkel selvlaget vals, former jeg buene til lysskipene mine.