Under terrassen er det et innebygget akvarium på 16000 l, hvor det svømmer karper i alle størrelser!