Jeg vært i Tinn i Telemark for å levere

2 lysglober, en til Mæl og en til Atrå

kirke! For noen år siden fikk jeg også

lov å levere glober til Hovin og

Austbyda kirker, så nå har

prestegjeldet hele fire lysglober som

jeg har laget! Veldig hyggelig! Se også neste bilde.