Da er lysglobe nr. 2 levert til Rønningen Folkehøyskole, og du kan se bilder av begge globene under fliken kirkeglober!

Tirsdag 24. mars besøkte jeg Rønningen Folkehøyskole i Oslo for å levere den første av to lysglober de har bestillt av meg, for levering i vår.
På bildet sees ass. rektor Randi Høgh, til venstre, og Amalia-Diana Prodan tenne lys i globen for første gang!

Randi Høgh forteller at de tok i bruk globen allerede samme dag, sammen med en gruppe elever - og de var veldig fornøyd med muligheten de nå har fått i det vakre lille kapellet deres!

På stammen sees et relieff av skolen logo, som de ønsket skulle pryde lysgloben.

Jeg er takknemlig for å kunne få lov å levere en slik lysglobe, og håper Rønningen Folkehøyskoles elever og ansatte kan bruke denne aktivt, i felleskap og kanskje i stillhet alene.

Takk for oppdraget så langt, og litt etter påske levers globe nr. 2. Denne skal benyttes i et større kapell, som nå er under renovering etter en brann.