Jeg har idag (19.09.12) vært sammen med kirkeverge Onarheim på Langestrand gravkapell i Larvik for å overlevere en 7 armet lysestake!
Siden jeg har begge mine foreldre og mine besteforeldre begravet der, synes jeg det var på sin plass at gravkapellet kunne bli utsmykket med en stor 7 armet lysestake, som en gave!